Tag Archives: rangoli

Niestałość rzeczy

rangoli

Dziewczyny modziły ten cudny obrazek rangoli z kolorowego piasku przez 3,5 godziny. Tu jeszcze zachwyca, lecz za chwilę stopy przechodzących korytarzem biesiadników rozniosą go po kątach. „Wszystko to marność” jak to u nas ktoś kiedyś powiedział, Ale jaka piękna ta marność, prawda?

Reklamy